Vyhledat

Nová verze FloEFD 17.3

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Aktuálně » Nová verze FloEFD 17.3

Na Support Centru je dostupná nová minoritní verze 17.3 programu FloEFD, která opravuje několik akutních chyb:

  • Využití definice zdroje tepla v "Add from Components" způsobuje "Solver abnormally terminated" (ukončení solveru)
  • Dvourezistorové komponenty a síťové sestavy nejsou rozpoznány kvůli nízké prioritě materiály (specifické)
  • Nesprávné znaky v TASK.XML pro Export Results Type
  • Equation goal využívá nesprávnou míru přenosu tepla ze závislosti, pokud zdroj tepla využívá Dumping option (tlumení)
  • Změna jazyka v NX na ruštinu, mazání modelu komponentu při použití klávesy Delete pro smazání Surface Plot z post proesorových funkcí a neaplikování nastavení Component Control pro složité NX modely s chybějícími soubory (specifické - pro některé modely)
  • Solid Edge je ukončen při použití Save po smazání prvku z rodiny (family member)
  • Catia V5 LED zapomíná "bottom faces" po otevření LED okna, není dostupná solid geometry pro jeden prvek v sestavě s opravenou geometrií (improved geometry handling)
  • Creo plete povrchy v LED

Více o programu FloEFD