Vyhledat

PL

Technická podpora

(+420) 728 304 701

CAM350

CAM350 jest przeznaczony dla projektanta płytek drukowanych, który chce skontrolować dane wyjściowe (Gerber, wiertarka,….), ewentualnie je edytować, przeprowadzić optymalizację lub z danych typu Gerber wygenerować bazę danych w formacie któregoś z systemów projektowania płytek itp. Program nie posiada funkcji specjalistycznych dla producenta płytek (wyjścia do testerów, automatyczne generowanie paneli itd.).

CAM350 jest przeznaczony wyłącznie i dla producentów płytek drukowanych, którzy mogą dostarczone dane wczytać, przejrzeć, skontrolować i zmodyfikować dla potrzeb wykonania płytek. W odróżnieniu od CAM350, program posiada specjalne funkcje potrzebne producentowi płytek drukowanych (automatyczne generowanie paneli, wyjścia do testerów, efektywny edytor danych do wiercenia i frezowania itp.).

CAM350 są programami modułowymi, tzn. że każdy wariant programu (zestaw modułów) można w każdej chwili odpłatnie uzupełnić o dalszy moduł. Pierwotne oznaczenie poszczególnych wersji programu CAM350 (ViewStation, PC-Gerber, ECAM, CAM350 Pro) zostało zastąpione oznaczeniem liczbowym (CAM350-50, 115, 155, DFMStream, 480, 815), gdzie większa liczba oznacza większą ilość zawartych modułów. Oznaczone liczbowo warianty oferowane są za niższą cenę, niż wynikałaby z sumy cen poszczególnych modułów zawartych w danej wersji programu.

Podstawowe wersje obuprogramów (CAM350-50) umożliwiają odczyt danych (Gerber, Barco, Fire, Excellon, Sieb&Meyer, DXF, IPC-2D-350, HPGL, netlist, tablica przesłon). Wczytane dane można przeglądać i kontrolować ich parametry. Podstawowe wersje programu można rozszerzyć poprzez zakup dodatkowych modułów.

Do dyspozycji są następujące moduły: 

 • Export umożliwia przygotowanie danych wyjściowych (Gerber, Fire, Barco, Excellon, Sieb&Meyer, IPC-D-350, lista połączeń,…)
 • Modification umożliwia kompletną edycję wyświetlonych danych.
 • Optimazation umożliwia optymalizację danych (konwersja Draw-Flash i Draw-Raster Polygon, usuwa nadruk przebiegający na otworach, ekstrahuje listę połączeń, umieszcza „łezki” na ścieżkach przy punkach lutowniczych tzw. teardrops, itd.).
 • MRC/DRC przeprowadza kontrolę (odstępów izolacyjnych, wielkości pierścieni miedzi, oblicza wielkość płaszczyzny miedzi, sprawdza połączenia itd.).
 • MacroDebugger umożliwia kontrolę i śledzenie działania skryptów napisanych w celu automatyzacji pracy z programem.
 • Basic NC Editor umożliwia pracę z danymi przeznaczonymi do wiercenia i frezowania płytki.
 • Advanced NC Editor umożliwia automatyzację pracy z danymi do wiercenia i frezowania.
 • DXF obustronny interfejs do zapisu i odczytu danych w formacie DXF.
 • DFF Audit przeprowadza kontrolę płytki drukowanej pod kątem możliwości wystąpienia problemów przy jej wykonaniu (podtrawienie, niedostateczna szerokość miedzi lub maski lutowniczej itp.).
 • ODB++ Import umożliwia odczyt danych w formacie ODB++  firmy VALOR.
 • ODB++ Export umożliwia zapis danych w formacie ODB++  firmy VALOR .
 • Reverse Engineering umożliwia przygotowanie z danych wczytanych w celu wykonania płytki, bazy danych w formacie któregoś z systemów projektowania płytek drukowanych (np. PowerPCB, Mentor, Accel,..)
 • DirectCAD Import umożliwia bezpośrednie wczytywanie płytki drukowanej w formacie któregoś z systemów projektowania płytek drukowanych (np. PowerPCB...).
 • DirectCAD Export umożliwia bezpośredni zapis płytki drukowanej w formacie któregoś z systemów projektowania płytek drukowanych (np. PowerPCB...).
 • MRC Agent analizuje dane ustawione dla każdej płytki opracowanej tym programem.
 • Quote Agent umożliwia uzyskanie danych o dostarczonej płytce, na podstawie których przygotowuje się ofertę jej wykonania dla klienta.
 • Panel Editor umożliwia automatyczne generowanie paneli.
 • Flying Probe Test przygotowuje wyjścia do testerów typu Flying Probe.
 • Bed of Nails Test przygotowuje wyjścia do testerów Bed of Nails.

Producent oferuje również konkretne konfiguracje programów, które składają się z wybranego zestawu modułów i mają niższą cenę. 
Np. CAM350-115 zawiera moduły podstawowej wersji CAM350-50, plus dodatkowo moduły 
Export, Modification, Optimization, MRC/DRC, DirectCAD Import, Basic NC Editor, Quote Agent, Fast array Module, ODB++ Import

PADS

Programy PADS przeznaczone są do rysowania schematów i projektowania płytek drukowanych z powiązaniem do dalszych programów (A/D/VHDL symulator, Hyperlynx Signal Integrity Analysis, obróbka zbiorów Gerber - CAM350, ..).  Składają się z 3 programów -  PADS Logic lub DxDesigner (rysowanie schematów) , PADS Layout (projektowanie płytek) i PADS Router.

Kontakt w Polsce: CADREX                        

cadrex@cadrex.com.pl, tel: (022) 635 70 25