Vyhledat

O nás

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » O nás

CADware

DPS Elektronika od A do ZJsme distributorem software pro elektroniku a elektrotechniku, vydavatelem odborného časopisu DPS - Elektronika od A do Z a provozovatelem jeho webového portálu, zaměřeného na elektroniku a vše kolem ní.

 

Software pro elektroniku zahrnuje programy pro návrh, výrobu a osazování desek plošných spojů, programy pro simulace elektronických obvodů, teplotních polí a předpověď spolehlivosti. Software pro elektrotechniku je určený k projektování v oborech automatizace, měření a regulace, instalace.

 • již od roku 1992 na trhu s CAD programy
 • více než 2000 instalací:
  • Česká Republika
  • Slovensko
  • Polsko
  • Maďarsko
 • technická podpora a péče o zákazníka 
 • odborné semináře pro uživatele 
 • instalace, školení 
 • prezentace na veletrzích v ČR a zahraničí 

Partneři

MentorIko

Mentor, a Siemens Business je nadnárodní korporátní firma se sídlem ve Wilsonville, Oregonu ve Spojených Státech Amerických, zabývající se distribucí programů pro elektroniku, elektrotechniku a simulaci i v jiných oborech. Byla založena v roce 1981 a nyní s obratem okolo jedné miliardy, zaměstnává téměř 6 000 lidí po celém světě. Nyní je vlastněná společností Siemens.

Je světovým lídrem v oblasti EDA, poskytujícím softwarové i hardwarové řešení, které umožňuje společnostem vyvíjet lepší elektroniku v kratším čase a s menšími náklady. Nabízí inovativní řešení, které pomáhá inženýrům překonat výzvy při návrhu v dnešním světě rostoucí složitosti desek a čipů.

Má nejširší portfolio produktů patřících ve své třídě k nejlepším a je jedinou EDA společností s vlastním embedded softwarem.

 

PCSCHEMATICiko

PCSCHEMATIC A/S je dánská firma založená v roce 1978, která vyvíjí CAD programy pro se zaměřením na elektroprojektování. 

 

siemensLogo

Siemens AG je globální společnost zaměřená na elektrifikaci, automatizaci a digitalizaci s dlouholetou tradicí (byla založena v roce 1874). Hraje průkopnickou roli v oblastech infrastruktury a průmyslu, ale nespecializuje se pouze na energeticky úsporné technologie a výrobě elektrické energie. Portfolio společnosti je mnohem širší a zahrnuje v případě divize PLM i softwarové nástroje pro správu celého životního cyklu vytvořených zařízení.

 

DownstreamTeachiko

DownStream Technologies, LLC je softwarová firma z USA, která od roku 2011 vyvíjí programy zaměřené na výrobu elektroniky - software pro přípravu podkladů pro výrobu holých desek a tiskových šablon a software pro dokumentování výroby holých desek, tiskových šablon a osazování DPS.

 

BQRiko

 

BQR Reliable Engineering Ltd. má přes dvě dekády zkušeností v poskytování softwaru a konzultací v oblasti spolehlivosti a údržby zařízení obsahující elektronické, elektrotechnické a mechanické komponenty. Nabízí rozbor namáhání, údržby a životního cyklu na úrovni vyhovující společnostem jako Boeing a NASA.

 

Ochrana osobních údajů

Proč máme vaše osobní údaje

Pokud jste našim zákazníkem, obchodním partnerem, kontaktoval jste nás za účelem zjištění informací o námi nabízených produktech a službách, zúčastnil jste se našeho semináře či školení, nebo jste nás navštívil v našem stánku na výstavě, založili jsme spolu obchodní vztah a máme k dispozici vaše osobní údaje.

Kdo vaše údaje spravuje

Správcem vašich osobních údajů, který rozhoduje o cílech, účelech a způsobech zpracovávání vašich osobních údajů, je naše společnost CADware s.r.o., Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec (dále Správce).

Nabízíme software pro obor elektroniky a elektrotechniky, pořádáme odborné semináře a školení, vydáváme časopis DPS Elektronika od A do Z a webový portál DPS.

Za jakým účelem vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože jsou nutné jednak pro:

a) realizaci poskytnuté služby (podle článku 6 ods. 1 písmena b GDPR) v souvislosti s:

 • Poskytnutím požadovaných informací potřebných k rozhodování o případné objednávce a v souvislosti s již realizovanou objednávkou či plněním smlouvy (podle článku 6 ods. 1 písmeno b GDPR);
 • Posuzováním stížností a reklamací (podle článku 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • Vymáháním pohledávek (podle článku 6 ods. 1 písmeno f GDPR) na základe oprávněného a opodstatněného práva;
 • Archivními účely (podle článku 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • Statistickými účely (podle článku 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základě oprávněné a opodstatněné potřeby správce disponovat statistickými informacemi, které umožní vykonávané činnosti zlepšit.

b) daňové a fakturační účely podle platné legislativy.

Kromě toho můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely, tzn. na propagaci námi nabízených produktů a služeb, a to na základě vašeho souhlasu (článek 6 ods. 1 písmeno a GDPR), i na základě oprávněného a opodstatněného zájmu Správce vykonávat marketingové průzkumy (článek 6 ods. 1 písmeno f GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s vaší profesní činností – jméno a příjmení, pracovní email a telefonní číslo, pracovní zařazení, zaměstnavatel, adresa zaměstnavatele nebo korespondenční adresa. U OSVČ zpracováváme ještě fakturační údaje.

Jak vaše údaje chráníme

Vaše údaje jsou uloženy v elektronické podobě na zabezpečeném počítači prostřednictvím zabezpečeného software, který má odpovídající technickou úroveň.

Kdo má přístup k vašim údajům

Kromě zodpovědných pracovníků Správce mohou být vaše osobní údaje přístupné dalším subjektům, které zpracovávají vaše osobní údaje ve vlastní režii, mezi jinými:

 • subjektům, které poskytují poštovní nebo doručovací služby;
 • bankám za účelem vrácení neoprávněných plateb;
 • státním orgánům a dalším oprávněným subjektům podle platné legislativy za účelem plnění jejich zákonných povinností;
 • subjektům, které nám poskytují různé služby, jako jsou právní, účetní, daňové, poradenské, atd.
 • dodavatelům námi nabízených produktů, za účelem registrace koncového uživatele.

Doba uchování vašich údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávané po dobu poskytování služeb, po jejich ukončení takto:

 • Pro účely vyplývající nebo související s legislativou, zejména předpisy zaměřené na uchovávání účetní dokumentace, vystavených faktur, atd.;
 • Údaje pro marketingové účely:
  • v případě zpracování údajů na základě souhlasu - dokud nebude daný souhlas zrušený;
  • v případě zpracování údajů na základě oprávněného a opodstatněného zájmu CADware s.r.o. – dokud nebude podaná námitka, žádost o omezení, nebo zrušení zpracování vašich údajů;

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováváním vašich údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich upřesnění, opravu, odstranění, právo na omezení jejich zpracovávání, právo na přenášení údajů, právo na podání námitky, právo na zrušení souhlasu v libovolnou chvíli bez vlivu na předchozí souhlas.

Kde získáte informace o vašich zpracovávaných osobních údajích

Kontaktujte Správce napsáním zprávy na webové stránce www.cadware.cz, případně www.dps-az.cz (časopis DPS Elektronika od A do Z) v sekci Kontakty, nebo písemně na adresu Správce.