Vyhledat

Nová verze FloTHERM XT 3.2

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Aktuálně » Nová verze FloTHERM XT 3.2

Vylepšení ve verzi 3.2 týkající se Post Processingu umožňují použití většího počtu ktypů particle plot, přičemž výchozí jsou 3D šipky. Přidána byla také možnost zobrazit obrysové linie pro skalární veličiny v Plane Plots. Lze využít symetrie k zobrazení výsledků přes Symmetry Boundary v Overall domain. Snmart Legends nyní mohou být zobrazeny i horizontálně.

                  

Přibyl ovládací panel pro možnost nahrávání. Zachycovaná oblast je naznačena blikajícím červeným rámečkem.

Export výsledků se přesunul z Results do Thermal Analysis Ribbon a byl rozšířen o formáty FEA text, Mesh text, Ensight, MpCCI, Paraview, NASTRAN. Přibyla také možsnoti jako v přípdě "uložit jako" (specifikace cesty a jména souboru).

Base Mesh může nyní být definována velikostí a číslem. Úpravy geometrie - Geometry Tools - je možné využít i bez vytváření FloTHERM XT projektu. Přibyli nové jednotky pro tlak mmH2O a průtoku l/min.

FloEDA Bridge rozšiřeuj seznam importovatelných formátů o IPC2581 (Rev B) a IDX (Prostep), byl v něm změněn Import Power List na Import Thermal List. Možnost použít empirický poměr mezi procenty mědi a tepelné vodivosti pro přesnější reprezentaci teplotních průběhů ve vrstvách desky pro konkrétní případy. Výchozí stále zůstává analytická metoda využívající objemový podíl mědi.

 

Více o programu FloTHERM