Vyhledat

PADS VX.2

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Aktuálně » PADS VX.2

Od září 2016 je dostupná nová verze programu PADS VX.2, která přináší mnoho volitelných rozšíření především pro simulace a testování navrhovaného sytému. Původní nástroje zůstávají dostupné, nicméně je možné využít další funkcionalitu pro simulování elektrických signálů, ale i dalších (mechanických) prvků.

PADS FloTHERM XT

Můžete spustit simulaci výpočtem dynamiky tekutin (programem FloTHERM) a pomocí něj detailně prozkoumat teplotní poměry na desce, v jejím okolí, v pouzdře i okolo něj.

PADS HyperLynx DC Drop

 Simulovat je možné i pokles napětí na napájecích plochách, pro ujištění, že všechny obvody fungují nejen na správné teplotě, ale také mají napájecí napětí v zadaném rozmezí

PADS HyperLynx DDR Analysis

Korektní přenos signálů lze ověřit i u zapojení DDRx pamětí pomocí speciální části programu HyperLynx. Vyplněním údajů do průvodce a generováním výstupu ze zadaných dat můžete zkontrolovat, zda parametry přenosu nepřesahují zadané prahy nebo zobrazit výstup jako grafické znázornění v čase.

PADS HyperLynx DRC

kontrola navržené desky nejen z pohledu nastavených fyzických omezení, ale i negativních vlivů elektromagnetického pole okolních útvarů na desce

 

Všechny simulace jsou realizovány samostatnými programy, které jsou integrované i do PADS a můžete tak využívat jejich možnosti k rychlejšímu odhalování problémů na desce aniž by bylo potřeba vyvářet prototypy.

PADS Layout

Změna výpočetního jádra pro rozlitou měď zabraňující zkratům a dodržující nastavenou izolační vzdálenost. Podle více než 60 zákaznických dotazů na toto téma.

Zlepšení v odstraňování nepoužitých padů ve vnitřních vrstvách s rozlitou mědí, také atni-pady a termální odlehčení.

Možnost exportu do formátu IPC2581 spolu s vylepšení původních výstupů do ODB++ a PDF i NC Drill a výkres vrtání

Integrované projekty

Pro snížení odlišnosti integrovaných projektů od původních (netlist) je do integrovaných přidána funkcionalita pro Asociované sítě, Virtuální piny a rozšířené možnosti specifikace izolačních vzdáleností mezi obrysem desky a prokovy, pady, cestami.

PADS xDX Designer

Pokračuje ve zjednodušování používání nastavením méně ikon na výchozí panel nástrojů. Skýtá také možnost vrátit zpět rozšířené počty nástrojů na lištu nastavením.

Začlenění programu pro editaci schématických značek (Symbol Editor), přizpůsobení ovládání, aby více odpovídaly PADS flow.

Vylepšení vyhledávání a nahrazování součástek. Googlu podobné vyhledávání v databázi, knihovnách a schématu.

Zjednodušení vkládání křížových odkazů na sítích přes více než jednu stránku. Náhrada staršího systému SCOUT za označování pomocí zón definovaných v razítku (ohraničení) schématické stránky.

PADS Logic

Implementace tří nápadů z Mentor IDEAS.

Zlepšování globální symbolů (GND Off page, VCC), jejich reprezentaci v knihovnách a ve schématu.

Více o programu PADS Classic (Standard/Plus)