Vyhledat

Solid Edge Electrical

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Elektrotechnika » Solid Edge Electrical

3D CAD program Solid Edge od společnosti Siemens je znám zejména jako nástroj pro kreslení mechanických výkresů a 3D projektování mechanických celků. Jeho možnosti byly nyní rozšířeny i o zpracování elektro-dokumentace v oblasti svazků vodičů a kabelů s pomocí modulů Solid Edge Wiring, Solid Edge Harness a Solid Edge Routing, které dohromady tvoří Solid Edge Electrical.

Solid Edge Wiring umožňuje nakreslit elektrické zapojení zaměřené na následné vytvoření 2D kabelového svazku v Solid Edge Harness. Solid Edge Routing potom umožní připojení k 3D Solid Edge, ve kterém je nakreslen prostorový model mechanické části výrobku, a kde lze potom vytvořit i 3D model svazku vodičů/kabelů. Mezi zobrazením 3D modelu a elektrickým schématem vznikne vazba, která umožňuje tak zvané cross-probing – vybráním objektu ve 3D modelu se tento objekt vybere i ve schématu a naopak. Při tažení kabelového svazku v 3D prostředí mechanického modelu (Solid Edge Routing) program kontroluje minimální povoleného rádiusy ohybů svazku a další záležitosti, které mají vliv na jeho správné provedení. Vytvořené délky jednotlivých částí kabelového svazku lze anotovat do 2D výkresu kabelového svazku.

Jednotlivé části Solid Edge Electrical zahrnují celou řadu nástrojů, které činí kreslení schématu i návrh kabelového svazku jednoduché, automatizované a správné. Knihovna schematických symbolů i editor schématu umožňují nakreslit elektrické zapojení rychle, zatímco elektrická kontrola nakresleného zapojení ujistí projektanta o správném skreslení daného obvodu. Rovněž při kreslení kabelového svazku je k dispozici knihovna potřebných komponentů, které zahrnují nejenom elektrické prvky, ale i mechanické komponenty, které se  svazkem vodičů či kabelů souvisí (průchodky, těsnění, upevňovací materiál, atd.).

Svazek vodičů či kabelů lze zkreslit v Solid Edge Harness i bez nakreslení schématického diagramu v Solid Edge Wiring – informace o jednotlivých vodičích se potom načítá z dodaného netlistu (výpis spojů, kde je uveden každý vodič a kam je připojen).  

I když elektrické schéma a výkres kabelového svazku uvádějí navzájem různé materiálové položky (schéma elektrické, kabelový svazek různé mechanické), výpis materiálu zahrnuje všechny a je vždy kompletní. Při provedení změny ve schématu, výkresu kabelového svazku nebo v 3D modelu dochází k aktualizaci údajů v navazujících částech dokumentace.

Na webové stránce výrobce programu je k dispozici názorné video

Poznámka: na české webové stránce Siemens – Solid Edge se uvádí názvy Solid Edge Elektrický Návrh (Solid Edge Electrical), Solid Edge Návrh Vodičů (Solid Edge Wiring) a Solid Edge Návrh Kabeláže (Solid Edge Harness).