Vyhledat

Valor NPI

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Elektronika » Valor NPI

obrazek

CAM software Valor NPI (New Product Introduction) je modulový program určený pro výrobu elektroniky – DFM/DFA moduly slouží k detailní kontrole dodaných podkladů s cílem odvrátit pozdější problémy ve výrobě, zatímco VPP moduly umožňují zhotovení dokumentace a dat pro výrobu (osazovací panel, šablona, proces osazování, testování a inspekce). Modulová skladba celého programu umožňuje vybrání pouze potřebných částí, stejně jako pozdější doplnění již instalovaného softwaru.

Výrobou elektroniky se zde rozumí vše, co souvisí s osazováním desek plošných spojů (včetně rigid-flex desek), testováním a inspekcí, i výrobou kompletního produktu (box build).  

Výrobcem software je společnost Mentor (původně Mentor Graphics), která je dnes součástí Siemensu.

Klíčovou částí NPI software jsou moduly VPP pro přípravu dat a dokumentace, kontrola dodaných podkladů pomocí modulů DFM/DFA je doplňkovou, i když nikoliv zanedbatelnou záležitostí.

Výhodou použití Valor NPI, ať už celého, nebo jenom části VPP, je výrazné zrychlení zavedení nového výrobku do výroby a naprosto správné zhotovení výrobních podkladů, které umožňuje vynechání kontroly první osazené desky (First Article Inspection).

Pokud vám zavedení nového produktu do výroby trvá dlouho a je nákladné, a/nebo máte ve výrobě nepřiměřený odpad či jiné problémy, potom Valor software je pro vás správné řešení. Velikost výroby neomezuje použití Valor software – používají ho velké firmy s globálním zaměřením, stejně jako ty malé, protože používají jinou skladbu jednotlivých modulů podle svých potřeb.

Poznámka: Původní značení Valor software bylo Valor MSS, které zahrnovalo NPI a Shop Floor moduly.  V souvislosti s převzetím Mentoru společností Siemens došlo k přejmenování a přerozdělení některých částí a modulů. Podívejte se na původní článek o Valor MSS - Výhody používání softwaru Valor MSS při osazování desek. Software Valor Shop Floor je popsán odděleně.

Vstupní data

Jako vstupní informace o navržené desce plošných spojů lze použít jak běžná Gerber data, tak i ODB++. Použití dat formátu ODB++ podstatně zrychluje proces práce, protože již zahrnuje všechny potřebné údaje o desce i použitých součástkách. Gerber data musí být doprovázena výpisem materiálu a výpisem PNP (Pick and Place) se souřadnicemi, natočením a stranou desky jednotlivých součástek – program umožňuje tyto různorodé informace zpracovat a ověřit.

Zpracovaná data

Valor NPI představuje jednu platformu dat potřebnou pro zavedení nového produktu do výroby. Všechna dokumentace i data pro výrobu jsou v elektronické podobě, pochází ze stejného zdroje a navazují na sebe. Změny provedené v průběhu přípravy dat automaticky upraví centrálně uložené podklady, které tak jsou vždy aktuální. Výstupní data umožňují zavést výrobu i bez použití papírových podkladů.

Moduly DFM/DFA

Detailně kontrolují dodané podklady s cílem předejít pozdějším problémům ve výrobě (holé desky i osazování). I když programy pro návrh desek mají určité možnosti kontroly, ty jsou většinou nedostatečné pro potřeby výroby. Z více než tisíce kontrol vynikají zejména kontroly správných rozměrů a polohy pájecích plošek vůči dotykové plošce vývodů součástek s pomocí více než 35 milionů přesně vypracovaných modelů pouzder součástek z knihovny VPL (Valor Parts Library) – tak lze zajistit správně provedené pájené spoje a snížit odpad ve výrobě.

V závislosti na komplexnosti desky a použitých součástkách může program odhadnout rizika spojená s výrobou (manufacturing risk), která ovlivňují výnosnost výroby, náklady a spolehlivost produktu. Tyto údaje umožňují včasné řešení indikovaných problémů ještě před přípravou k výrobě a zahájením výroby.

Pokud se chcete seznámit a vyzkoušet software Valor NPI, využijte možnosti Valor NPI na cloudu, rovněž uváděným pod názvem Valor NPI Virtual Lab. Jediným požadavkem je zapsání některých osobních údajů při registraci.

Moduly VPP (Valor Process Preparation)

Tato část programu zhotoví z dodaných podkladů dokumentaci a data potřebná pro výrobu. Z načtených dat (ODB++ nebo Gerber s výpisem materiálu a PNP) umožní navrhnout šablonu pro tisk pasty a osazovací panel dané desky, zhotovit dokumentaci v podobě výkresů a výpisů pro potřeby výroby a generovat data pro různé osazovací stroje, testery a optické i X-ray inspekční zařízení.

Pod výrobou se rozumí osazování SMT i THT součástek, ruční osazování i výroba kompletního produktu (box build).

Software provádí off-line simulaci procesu osazování, která ukáže, jak každý osazovací automat položí součástku na desku, čímž se výrazně zkrátí doba potřebná pro odsouhlasení programu pro řízení stroje s použitím Sticky Tape. Inteligentní analýza identifikátorů součástek (part numbers) provedená na více různých deskách umožní zvýšit počet desek, které mohou být osazené se stejným nastavením, což ve výsledku zvýší účinnost osazování.

Další informace - webová stránka, nebo datasheet. Na webové stránce výrobce software je také možné si VPP vyzkoušet na cloudové verzi pro ohodnocení pod názvem  Valor Process Preparation Virtual Lab, u které je doba odzkoušení omezena na 15 dní, přičemž nelze výsledky stáhnout (zůstávají uloženy na cloudu).

Na software Valor NPI navazuje další program Valor Shop Floor, určený pro sběr a vyhodnocení dat jednotlivých fází výrobního procesu s cílem jeho optimalizace v návaznosti na podnikové ERP/MRP systémy.