Vyhledat

BOM connector

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Elektronika » BOM connector

BOM Connector™ od společnosti CircuitByte je aplikace, která řeší jeden základní problém při přípravě výroby elektroniky – vytvoření správného výpisu materiálu. Největší uplatnění tak nachází zejména u výrobců, kteří vyrábí na zakázku (Electronic Manufacturing Services).

Problém spočívá v tom, že zákazníci dodávají výpisy nejenom v různých formátech, ale i s různě definovaným obsahem, který navíc není vždy úplně správný. Nalézt odpovídající součástky podle výpisu zákazníka, porovnání změněných výpisů, zjištění nejlepší nákupní ceny a možnost jejich dodání se provádí často manuálně, což sebou nese možnost chyb a trvá příliš dlouhou dobu.

V čem BOM Connector pomůže? Uživatel může rychle a snadno nalézt vhodnou součástku v podnikovém informačním systému (ERP) podle informací zákazníka. S výhodou se přitom používají specializované funkce programu, jakou je například “SmartSearch” – ten umí z popisu součástky inteligentně rozpoznat jednotlivé parametry. Tak například zápis „Cap 100NF 10PCT 0603” umí rozdělit na jednotlivé parametry součástky „CAP”, „100NF”, „10PCT”, „0603”, přičemž zná jejich význam. Stejně tak umí vyhodnotit zápis „0.1UF” a „100NF”, nebo „10PCT” a „10%” jako stejný a přepsat ho do podoby, kterou výrovce ve svém systému používá.

Pokud výpis materiálu od zákazníka neobsahuje identifikátory součástek „Part Numbers”, potom je BOM Connector vytvoří v podobě unikátního identifikačního čísla vytvořeného z popisu ve výpisu. Program také umí vytvořit spojení mezi identifikátory součástek v dodaném výpisu a v ERP systému pro možné budoucí použití. Vytvořený „správný BOM” může být exportován do jakéhokoliv formátu podle šablonky nastavené uživatelem.

BOM Connector je modulový program, a tak jde v některých úlohách dále, než je jenom výpis materiálu. Jejich stručný popis je připojen k obrázku.

moduly

BOM Connector získal prestižní ocenění na výstavě Productronica 2017 -  Global Technology Award 2017.

Výrobcem programu je německá společnost CircuitByte, která vznikla přejmenováním původního výrobce Router Solutions. Ten byl založen již v roce 1992 v souvislosti s prodejem autorouteru programům pro návrh desek plošných spojů. Mezi jeho další programy patřila série programů pro konverzi DPS mezi různými návrhovými systémy, CAMCAD pro práci s CAM a CAD daty, BOM Explorer a BOM Connector.    

Detailnější anglický popis programu BOM Connector je v PDF dokumentu. O tomto programu jsme se již také několikrát zmínili, jak na stránkách časopisu DPS, tak i na jeho webovém portálu, například zde nebo zde.