Vyhledat

Nová verze FloEFD 18.0

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Aktuálně » Nová verze FloEFD 18.0

Byla uvolněna nová majoritní verze programu FloEFD pro CFD simulace. Rozšiřuje simulování šíření tepla o schopnosti simulovat baterie, načítat naměřená data z T3Steru pro přesnější simulaci IC a přenos tepla mezi nimi, i mezi jejich skupinami na DPS.

V případě modulu Advanced přibyli možnost simulace orbitálních stanic a jejich zahřívání dopadajícím zářením. Rozšiřují se taky schopnosti simulace spalování o výskyt NO (oxid dusičitý) a dalších látek ovlivňujících spalování.

V oblasti zobrazování výsledků došlo ke zlepšení detailního zobrazování v řezu a oblastech. Lze porovnávat různé projekty a modely pomocí prohlížeče zdarma (FloEFDView). Výstupy je možné generovat z více projektů najednou bez nutnosti jejich otvírání a pokroky zaznamenaly i možnosti automatizace pomocí API.

Více o programu FloEFD